TP.HCM: Từ năm 2022, giá nước sạch sẽ tăng

Thứ hai, 13/12/2021 | 16:03 GMT+7
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sawaco) vừa thông tin về việc tăng giá nước trong năm 2022. Theo đó, giá nước sinh hoạt có định mức cho mỗi hộ dân sử dụng là 4m3/người/tháng, sẽ điều chỉnh từ 6.300 đồng thành 6.700 đồng/m3.

Bên cạnh đó, những hộ nghèo và cận nghèo sẽ điều chỉnh từ 6.000 đồng thành 6.300 đồng/m3.

Đồng thời, định mức nước sử dụng từ 4 - 6 m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 12.100 đồng thành 12.900 đồng/m3; định mức sử dụng trên 6m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 13.600 đồng thành 14.400 đồng/m3.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, giá nước được điều chỉnh từ 12.300 đồng lên 13.000 đồng/m3; đơn vị sản xuất điều chỉnh từ 11.400 đồng lên 12.100 đồng/m3; đơn vị kinh doanh, dịch vụ điều chỉnh từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng/m3.

Giá nước trên chưa bao gồm thuế GTGT và chỉ áp dụng cho định mức 4m3/người/tháng. Những trường hợp sử dụng vượt định mức, tùy vào số lượng sử dụng sẽ có mức giá cao hơn. Số định mức nước được tính trên số nhân khẩu thường trú, tạm trú theo quy định.

Ngoài ra, từ năm 2022 UBND TP.HCM giao Sawaco thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước. Số tiền thu hộ sẽ căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng, mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định.

Về mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, UBND TP.HCM cũng ban hành lộ trình thu từ năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 về sau là 30% trên hóa đơn nước mà người dân sử dụng.

Việc bắt đầu thu hộ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cộng với thuế giá trị gia tăng có thể sẽ khiến chi phí nước sinh hoạt tăng từ năm tới.

 

PV