Quy hoạch, xây dựng

Bắc Ninh: thị xã Từ Sơn chính thức lên thành phố

Thứ sáu, 8/10/2021 | 17:07 GMT+7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thị xã Từ Sơn chính thức lên thành phố kể từ ngày 1/11/2021.

Nghị quyết quy định thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 202.874 người của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Về vị trí địa lý, thành phố Từ Sơn giáp hai huyện Tiên Du, Yên Phong (Bắc Ninh) và thành phố Hà Nội.

Sau khi thành lập, thành phố Từ Sơn có 12 phường và tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 126 cấp xã và 6 thị trấn.

Thị xã Từ Sơn chính thức lên thành phố kể từ ngày 1/11/2021

Nghị quyết cũng quy định việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn trên cơ sở Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; thành lập Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn trên cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo quy định của pháp luật.

“Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh thị xã Từ Sơn phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Từ Sơn kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành”, Nghị quyết nêu rõ.

Thẩm tra trước đó, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội lưu ý đến việc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, xác định lộ trình thực hiện phù hợp, tránh sắp xếp liên tục, trong thời gian ngắn trên cùng địa bàn, gây xáo trộn đời sống, hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủy Quỳnh