Sản phẩm, công nghệ

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:06 GMT+7
UBND TPHCM vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM (Digital Transformation Index) để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, các địa phương và TPHCM trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số. 

Đồng thời, bộ chỉ số phục vụ hoạt động thông tin báo cáo về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn TPHCM; giúp UBND TP, Ban chỉ đạo chuyển đổi số TP và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, bộ chỉ số đánh giá các cơ quan nhà nước cấp Sở, ngành thuộc TPHCM gồm 6 chỉ số chính, 32 chỉ số thành phần, thang điểm 330; bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện gồm 9 chỉ số chính, 51 chỉ số thành phần, thang điểm 690.

TPHCM vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Thông qua hệ thống này, các địa phương nhìn thấy được sự tiến bộ và tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số; thành phố phát hiện những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng trên địa bàn.

Bắt đầu từ năm 2023, kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên cổng thông tin Chuyển đổi số TPHCM tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn.

An Vinh