Trong nước

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển thăm và làm việc tại Việt Nam

Thứ tư, 8/11/2023 | 10:32 GMT+7
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Surya Deva, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển đã gặp mặt và trao đổi về vấn đề quyền con người tại Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Trong buổi tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh Báo cáo viên Surya Deva; đồng thời chia sẻ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề quyền con người là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; khẳng định Việt Nam luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực của quá trình phát triển. Điều này được thể hiện qua những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao mọi mặt đời sống người dân, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam luôn bảo đảm sự tham gia, đóng góp của người dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đối tác phát triển và bên liên quan trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, Việt Nam tiếp tục đặt ưu tiên cao cho việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, với nhiều nỗ lực trong giảm nghèo đa chiều bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát thải ròng bằng “0” vào 2050, bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Qua chuyến thăm lần này của Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ tin tưởng đây sẽ là cơ hội để chia sẻ các kinh nghiệm tốt, thách thức, ưu tiên và nhu cầu hợp tác của Việt Nam trong vấn đề này.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tiếp Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền phát triển Surya Deva

Ông Surya Deva đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt là các dấu ấn, sáng kiến của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 và sự tham gia trách nhiệm, tích cực trong Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR). Mong rằng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quyền phát triển ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Chia sẻ thông tin về các ưu tiên trong nhiệm kỳ công tác, ông Surya Deva nhấn mạnh sẽ duy trì cách tiếp cận tổng thể, cân bằng, minh bạch, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, triển khai và giám sát chính sách phát triển.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, ông Surya Deva có nhiều buổi làm việc với cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, đi thăm một số địa phương để trao đổi và thăm một số dự án, cơ sở kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quyền phát triển của Việt Nam.

Ngày 4/12/1986, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết A/RES/41/128 về Tuyên bố quyền phát triển, trong đó khẳng định: Quyền phát triển là một quyền con người không thể chia cắt; xuất phát từ ý nghĩa của quyền đó, mọi người và mọi dân tộc đều có quyền được tham gia, đóng góp và hưởng thụ thành quả từ sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, trong đó mọi quyền con người và các tự do cơ bản cần phải được thực hiện một cách đầy đủ.

Tại Nghị quyết 33/14 (2016) của Hội đồng Nhân quyền thành lập cơ chế Báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển, Báo cáo viên đặc biệt được yêu cầu phải đóng góp vào sự bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện quyền phát triển trong bối cảnh thực hiện một cách đồng bộ Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các văn kiện quốc tế khác là kết quả của Chương trình nghị sự 2015, bao gồm Khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Chương trình hành động Addis Ababa của Hội nghị quốc tế lần thứ ba về tài chính cho phát triển, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, hợp tác với các quốc gia thành viên và các bên liên quan để đạt hiệu quả.

Phương An (T/H)