Bảo đảm an toàn cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thứ bảy, 18/5/2024 | 18:50 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Văn bản số 4684/UBND-KTN về việc tăng cường bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai đảm bảo an toàn trong lĩnh vực cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Văn bản nêu, để tăng cường bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai, đảm bảo an toàn cấp nước sạch trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương và Sở TN&MT TPHCM thống nhất các giải pháp thực hiện bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên mặt nước sông Đồng Nai.

Đồng thời, Sở TN&NT Đồng Nai kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đồng Nai, làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng nước thô để sử dụng cấp nước cho sinh hoạt theo Quy chế phối hợp số 37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và TPHCM. Kết quả thực hiện được Sở TN&MT Đồng Nai dự thảo văn bản trình UBND tỉnh Đồng Nai gửi UBND tỉnh Bình Dương và UBND TPHCM để cùng thống nhất chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai

Sở TN&MT Đồng Nai cũng có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Công ty CP Cấp nước Đồng Nai, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên sông Đồng Nai tại đoạn thu lấy nước để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên nước tránh ảnh hưởng đến nguồn nước thô của các đơn vị cấp nước; tăng cường quan trắc chất lượng nước sông Đồng Nai. Trường hợp chất lượng nước mặt sông Đồng Nai không đảm bảo an toàn cho hoạt động cấp nước sạch, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai có biện pháp xử lý theo quy định; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra dọc sông Đồng Nai, đặc biệt quan tâm đoạn từ hạ lưu hồ Trị An đến cầu Ghềnh, xử lý nghiêm các trường hợp đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải vào sông Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường, kiểm tra, theo dõi các hoạt động chăn nuôi, đánh bắt thủy sản trên sông Đồng Nai. Nghiêm cấm sử dụng chất độc hại để đánh bắt thủy sản trên sông Đồng Nai; tích cực chủ động, phòng ngừa tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm hạn chế tình trạng gây mất an ninh, an toàn nguồn nước ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt.

Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các bến thủy nội địa thuộc khu vực từ hạ lưu hồ Trị An đến cầu Ghềnh. Trường hợp các bến thủy nội địa hoạt động nhưng không đủ điều kiện hoặc không có biện pháp bảo vệ môi trường thì đề nghị cấp có thẩm quyền rút giấy phép tạm ngưng hoạt động cho đến khi đủ điều kiện cho hoạt động trở lại.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giám sát quá trình rà soát, xem xét cấp phép đầu tư mới đối với các dự án sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng môi trường, nhất là nguồn nước sông Đồng Nai tại khu vực tiếp giáp sông Đồng Nai đoạn thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Công an tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, kiểm tra dọc sông Đồng Nai, đặc biệt quan tâm đoạn từ hạ lưu hồ Trị An đến cầu Ghềnh, xử lý nghiêm trường hợp đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại, xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải vào sông Đồng Nai.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa được giao theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên mặt nước của sông Đồng Nai và hoạt động sản xuất của tổ chức/cá nhân trên địa bàn; đảm bảo không gây ô nhiễm chất lượng nước sông Đồng Nai dẫn đến nguy cơ đe dọa về tính an toàn trong hoạt động cấp nước sạch; không cấp phép mới cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất có vị trí tiếp giáp với sông Đồng Nai nằm trong vùng bảo hộ vệ sinh theo Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT của Bộ TN&MT và Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty CP Cấp nước Đồng Nai thường xuyên chủ động theo dõi, khảo sát hiện trạng của sông Đồng Nai đoạn thu nước để xử lý nước cấp cho sinh hoạt; kịp thời báo cáo các trường hợp có nguy cơ gây mất an toàn cho việc cấp nước sạch và gây ô nhiễm chất lượng nước sông Đồng Nai đến Sở TN&MT Đồng Nai để kiểm tra, xử lý theo quy định; chủ động xác định nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai.

Bảo Ngọc