Quảng Ninh đảm bảo cấp nước phục vụ nhu cầu dân sinh

Thứ sáu, 10/5/2024 | 10:09 GMT+7
Tại buổi làm việc báo cáo Đề án “Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025” diễn ra mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất mục tiêu đến năm 2025 tất cả khu vực nông thôn trên địa bàn có hệ thống cấp nước tập trung đảm bảo phục vụ nhu cầu dân sinh và hoạt động sản xuất.

Đề án nêu rõ, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, 80% dân số nông thôn Quảng Ninh được sử dụng nước sạch, tiêu chuẩn cấp nước tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước sạch đảm bảo theo QCVN 01-1:2018/BYT; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 90% dân số nông thôn sử dụng nước sạch, tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước sạch đảm bảo theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Tỉnh sẽ thực hiện phương án cấp nước sạch nông thôn theo 3 vùng: vùng nước sạch đô thị, các đô thị phân tán; cấp nước sạch nông thôn vùng thấp dân cư tập trung; cấp nước nông thôn miền núi, biên giới, hải đảo, ven biển thường xuyên bị xâm nhập mặn và không có nguồn nước tại chỗ. Nguồn nước cấp được sử dụng từ hệ thống hồ, đập hiện có; các khe, suối, công trình trữ nước quy mô vừa và nhỏ.

Quảng Ninh đảm bảo cấp nước phục vụ nhu cầu dân sinh

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng mới 12 công trình cấp nước nông thôn cấp nước cho 8.530 hộ dân, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 121,67 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024 đầu tư xây mới 4 công trình cấp nước cho 2.243 hộ dân tại thành phố Hạ Long và huyện Đầm Hà. Hiện thành phố Hạ Long đang triển khai thực hiện dự án xây mới 2 trạm cấp nước, cấp cho 733 hộ dân khu vực vùng rừng Hoành Bồ (xây dựng 1 cụm xử lý nước sạch tại xã Đồng Sơn, công suất 500 m3/ngày, cấp cho 568 hộ; 1 cụm xử lý nước sạch tại xã Xã Kỳ Thượng, công suất 300 m3/ngày, cấp cho 165 hộ dân). Huyện Đầm Hà xây dựng mới 2 trạm cấp nước cấp cho 1.510 hộ dân (1 trạm tại xã Quảng An có công suất 500 m3/ngày cấp cho 988 hộ; 1 trạm tại xã Quảng Lâm, công suất 300 m3/ngày cấp cho 522 hộ).

Năm 2025, tỉnh đầu tư xây dựng mới 8 công trình cấp nước, cấp cho 6.287 hộ dân. Cụ thể, thành phố Móng Cái sẽ xây dựng mới 1 trạm cấp nước xã Bắc Sơn, công suất 200m3/ngày, cấp cho 326 hộ dân; huyện Vân Đồn xây mới 2 công trình, cấp cho 1.104 hộ dân (1 trạm cấp nước xã Bản Sen, công suất 100m3/ngày, cấp cho 254 hộ dân; 1 trạm cấp nước xã Ngọc Vừng, cấp cho 180 hộ dân); huyện Hải Hà xây mới 2 công trình, cấp cho 1.517 hộ dân (1 trạm cấp nước xã Quảng Đức 500m3/ngày, cấp cho 698 hộ dân; 1 trạm cấp nước Chúc Bài Sơn tại xã Quảng Sơn 500m3/ngày, cấp cho 819 hộ dân); huyện Bình Liêu xây mới 3 công trình cấp cho 3.684 hộ dân (1 trạm cấp nước công suất 1.000 m3/ngày cấp cho 3 xã Đồng Văn, Hoàng Mô, Đồng Tâm, cấp cho 2.322 hộ dân; 1 trạm cấp nước xã Húc Động, công suất 300 m3/ngày, cấp cho 518 hộ dân; 1 trạm cấp nước xã Vô Ngại, công suất 500m3/ngày, cấp cho 844 hộ dân).

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước sạch cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các địa phương cải tạo 13 công trình cấp nước tập trung nông thôn đã đầu tư đạt QCVN 01-1:2018/BYT với tổng kinh phí đầu tư khoảng 62 tỷ đồng, cấp nước cho 6.801 hộ dân trong giai đoạn 2024 – 2025.

Trong đó, năm 2024 cải tạo 12 công trình cấp nước, cung cấp nước cho 6.286 hộ dân, bao gồm thành phố Móng Cái cải tạo 1 trạm cấp nước xã Hải Sơn; huyện Vân Đồn cải tạo 1 trạm cấp nước xã Thắng Lợi; huyện Hải Hà cải tạo 2 trạm cấp nước tại xã Đường Hoa, Cái Chiên; huyện Đầm Hà cải tạo 4 trạm cấp nước tại các xã Quảng Tân, Dực Yên, Đầm Hà, Tân Bình; huyện Cô Tô cải tạo 4 trạm cấp nước tại xã Đồng Tiến, Thanh Lân. Đến năm 2025 sẽ cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Tiền Phong, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên với công suất 1.000 m3/ngày, cấp cho 515 hộ dân.

Trong thời gian này, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt. Trong đó, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tự tổ chức thi công xây dựng công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và lắp đặt hệ thống xử lý nước hộ gia đình đảm bảo chất lượng nước sạch đạt quy chuẩn; hỗ trợ hộ gia đình nông thôn vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh nông thôn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Ngọc Huyền (T/H)