Trong nước

Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Thứ hai, 19/9/2022 | 08:30 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Chỉ thị đánh giá dù trong bối cảnh khó khăn nhưng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam với triển vọng "ổn định"; S&P nâng xếp hạng lên "BB+"; Fitch xếp hạng BB với triển vọng "tích cực". Nikkei Asia nâng hạng chỉ số phục hồi COVID-19 của Việt Nam lên thứ 2 thế giới.

Tuy vậy, tình hình thế giới còn phức tạp khó lường do xung đột chính trị, nguy cơ suy thoái kinh tế, tình hình trong nước chịu áp lực lạm phát, tỉ giá, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng; nhu cầu các thị trường xuất khẩu truyền thống thu hẹp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường...

Vì vậy, việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yêu cầu vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới.

Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới

Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, trong nước, kịp thời tham mưu giải pháp, đối sách phù hợp.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ đề án về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phân bổ vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải; xây dựng và hoàn thiện quy định của Luật quy hoạch.

Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia; quản lý chặt chẽ nợ công.

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp điều hành giá, các chính sách về thuế, phí và các chính sách khác, góp phần ổn định giá cả, giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân trong trường hợp cần thiết và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nhất là về tỉ giá, lãi suất, tín dụng, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả với chính sách tài khóa.

Bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống tín dụng, ngân hàng, khẩn trương xử lý ngân hàng yếu kém; tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, cùng chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp; hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, giảm phát thải. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án về nguồn điện, lưới điện theo quy định của pháp luật; tính toán chặt chẽ cân đối cung cầu điện năng tiêu thụ để chủ động phương án sản xuất, nhập khẩu điện phù hợp; chủ động các nguồn điện thay thế trong trường hợp thiếu nước cho thủy điện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thực hiện quản lý nhà nước để sớm đưa vào vận hành các dự án trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đức Dũng