Bất động sản

Bình Định điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025

Thứ tư, 26/10/2022 | 17:26 GMT+7
UBND tỉnh Bình Định mới đây đã có Quyết định số 3410/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Bình Định được phê duyệt tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 và Quyết định số 4362/QĐ-UBND ngày 1/11/2021. Toàn tỉnh có 338 dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư với diện tích sử dụng đất hơn 12.108 ha. Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đã tăng lên 687 dự án tuy nhiên diện tích sử dụng đất 8.054 ha. Như vậy, kế hoạch điều chỉnh tăng 349 dự án, nhưng diện tích đất sử dụng giảm 4.053 ha.

Cụ thể, các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư có 213 dự án, hơn 11.545 ha của kế hoạch ban đầu được bổ sung lên 509 dự án, 6.985 ha (tăng 296 dự án, nhưng diện tích sử dụng đất giảm 4.560 ha).

Bình Định điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 – 2025

Với dự án nhà ở xã hội từ 30 dự án, 74,82 ha đất bố trí sử dụng đã được điều chỉnh tăng 33 dự án, hơn 125 ha (tăng 3 dự án đầu tư và diện tích đất 50,45 ha).

Dự án nhà ở tái định cư, kế hoạch có 95 dự án, 487,99 ha, đã được điều chỉnh lên 145 dự án, 944,09 ha (tăng 50 dự án, 456 ha).

Sau khi quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 được tỉnh Bình Định ban hành, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên theo dõi việc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh kế hoạch, danh mục cho phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở, tuân thủ theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh Bình Định.

Khánh Nam