Bình Phước phê duyệt phương án hạn chế khai thác nước dưới đất

Thứ ba, 30/1/2024 | 16:10 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND phê duyệt phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Phương án nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế khai thác được áp dụng cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực hạn chế và thứ tự thực hiện đối với từng đối tượng; đồng thời, ưu tiên việc cấp nước phục vụ sinh hoạt và phòng chống thiên tai; thực hiện theo phương án, lộ trình phù hợp được phê duyệt, đảm bảo không gây gián đoạn việc cấp nước.

Quyết định nêu rõ, phương án thực hiện việc hạn chế khai thác đối với vùng hạn chế 1, tỉnh Bình Phước đưa ra phương án như sau: các khu vực thuộc phạm vi bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung cần dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và xem xét xử lý, trám lấp giếng theo Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các khu vực liền kề bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang, ranh mặn các tầng chứa nước thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới.

Thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Bình Phước

Vùng hạn chế 3, không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới; đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định; đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện.

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với vùng hạn chế hỗn hợp được xem xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 3. Cụ thể như sau: dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có, tiến hành trám lấp giếng khai thác theo quy định (đối với khu vực bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn, nghĩa trang tập trung). Không cấp giấy phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới.

Đối với công trình không có giấy phép: dừng hoạt động khai thác, thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định; trừ công trình đang khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai.

Đối với công trình có giấy phép: được tiếp tục khai thác đến hết thời gian hiệu lực của giấy phép và thực hiện biện pháp theo thứ tự sau: chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đối với công trình đang khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai (vùng hạn chế 1); tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật tài nguyên nước (vùng hạn chế 3).

UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường công bố phương án trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tới các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất có các công trình khai thác nước thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước thuộc vùng hạn chế thực hiện biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo phương án quy định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị cấp nước nghiên cứu phương án cung cấp nước cho các tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trong vùng hạn thế thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị cấp nước khẩn trương nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ phủ kín mạng lưới cấp nước tập trung tại vùng hạn chế khai thác theo quy định. Đặc biệt là các vùng hạn chế 1 ở thành phố Đồng Xoài và các thị xã: Phước Long, Chơn Thành, Bình Long và nhiều địa phương còn lại.

Thanh Bảo