Triển khai đồng bộ hoạt động cấp nước sạch an toàn, chống thất thu nước tại Vĩnh Phúc

Thứ sáu, 5/1/2024 | 16:37 GMT+7
Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn nước, hoạt động cấp nước an toàn, chống thất thu nước sạch; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh mở rộng đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sạch tập trung, nâng cao tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Vĩnh Phúc đang quản lý, vận hành 11 công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn với tổng công suất thiết kế gần 23.000m3/ngày đêm. Các công trình cấp nước tập trung hiện cấp nước sạch cho hơn 34.400 hộ dân tại 4 huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô.

Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thu, thất thoát nước sạch giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, hướng dẫn kiểm tra hành lang bảo vệ nguồn nước, xác định các mối nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước để xử lý kịp thời, đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến ống cấp nước, đảm bảo tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp nhất. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước, Trung tâm NS&VSMTNT đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nước bằng các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS - XD 1420 theo quy định của Bộ Y tế cho tất cả các phòng chuyên môn và toàn bộ trạm cấp nước tập trung.

Ảnh minh họa

Nhằm mở rộng mạng lưới cấp nước sạch khu vực nông thôn, nâng cao tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quy định, giai đoạn 2022 - 2023, Trung tâm NS&VSMTNT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai 4 dự án cải tạo, xây mới công trình cấp nước sạch tập trung với tổng vốn đầu tư hơn 93 tỷ đồng.

Theo cán bộ quản lý trạm cấp nước Hoàng Thành Luân, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Vĩnh Phúc, để đảm bảo người dân được sử dụng nước sạch trong quá trình thi công, các hạng mục cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước được nhà thầu thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, xây dựng hệ thống cấp nước mới song song với hoạt động của hệ thống cấp nước hiện có. Trung tâm cũng cử cán bộ giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành. Dự kiến đến tháng 6/2024, dự án sẽ được hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng.

Với mục tiêu mở rộng mạng lưới cấp nước, nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch khu vực nông thôn, Trung tâm NS&VSMTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đầu tư mạng lưới cung cấp đến các khu vực chưa có nước sạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây mới, cải tạo hệ thống cấp nước tập trung đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả và bảo vệ nguồn nước, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố nước sạch theo quy định.

Trung tâm đề nghị UBND tỉnh kiện toàn, bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp huyện, cấp xã, giao trách nhiệm thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các công trình cấp nước trên địa bàn quản lý; ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước tập trung sau đầu tư, nâng cao năng lực vận hành, quản lý của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chuyên môn. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong việc xây dựng, sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung.

Theo baovinhphuc.vn