Năng lượng tái tạo

Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Thứ năm, 22/2/2024 | 09:30 GMT+7
Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với các địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than đã nêu tóm tắt các điểm chính của Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương cũng đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược với 17 nhóm nhiệm vụ chính để giao cho các đơn vị.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: congthuong.vn)

Chiến lược nêu rõ 5 quan điểm phát triển năng lượng hydrogen nước ta gồm:

Chiến lược sản xuất năng lượng hydrogen phải đảm bảo tính kế thừa và thống nhất với chiến lược, quy hoạch năng lượng quốc gia và các chiến lược, quy hoạch có liên quan khác, có tính động và mở để thích ứng với bối cảnh và tình hình chuyển dịch năng lượng trên thế giới.

Phát triển sản xuất năng lượng hydrogen theo chuỗi giá trị gồm sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng hydrogen, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế hydrogen.

Phát triển sản xuất năng lượng hydrogen với lộ trình hợp lý, gắn với lộ trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Khuyến khích sử dụng năng lượng hydrogen trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế để giảm phát thải khí nhà kính. Xây dựng chính sách, cơ chế ưu đãi phù hợp để thúc đẩy sử dụng năng lượng hydrogen trong các lĩnh vực như: sản xuất điện, giao thông vận tải, công nghiệp (thép, hóa chất, lọc dầu...).

Tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen.

Đây là cuộc họp đầu tiên nhằm triển khai Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, ngày 25/12/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các Bộ, ngành, chuyên gia hàng đầu về chiến lược này.

Tiến Đạt