Năng lượng tái tạo

Bản tin năng lượng số 5/2024

Thứ hai, 19/2/2024 | 08:00 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen

Mục tiêu tổng quát là phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen của Việt Nam dựa trên năng lượng tái tạo bao gồm sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối, sử dụng trong nước và xuất khẩu với hạ tầng đồng bộ, hiện đại để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo lộ trình và cam kết của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng bền vững, công bằng, công lý.

Phát triển hệ sinh thái năng lượng hydrogen của Việt Nam dựa trên năng lượng tái tạo

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, chiến lược đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách; đầu tư, tài chính; khoa học công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; hợp tác quốc tế và công tác truyền thông.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam. Trong đó, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai chiến lược này. Tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của chiến lược này đến các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về năng lượng có nguồn gốc hydrogen theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng có nguồn gốc hydrogen, khuyến khích các hộ tiêu thụ chuyển đổi công nghệ sang sử dụng năng lượng có nguồn gốc hydrogen. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án năng lượng có nguồn gốc hydrogen phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng hydrogen.

Đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Theo đó, để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện cho sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng: tập trung chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ về đầu tư, xây dựng các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo đúng các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt, chủ trương đầu tư các công trình, dự án hoặc quyết định phê duyệt của từng dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền, đồng thời kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi phát sinh vấn đề vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, cấp bách.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới

Bộ trưởng Bộ Công Thương: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhất là kế hoạch để triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo nguồn cung cho hệ thống điện miền Bắc trong các năm sắp tới như sau: phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm nhất có thể đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối cấp điện cho miền Bắc (phấn đấu nhất định hoàn thành và đóng điện trong tháng 6 năm 2024). Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp. Chủ trì phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Nghị định liên quan đến cơ chế mua bán điện khí, gió theo hình thức rút gọn và chậm nhất phải hoàn thành trong quý II năm 2024. Khẩn trương rà soát các nguồn điện khu vực miền Bắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn điện đang đầu tư xây dựng, giải pháp triển khai ngay các nguồn điện mới, cụ thể cho từng dự án ở khu vực miền Bắc…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa tới kiểm tra tiến độ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà động viên cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu

Phó Thủ tướng đã kiểm tra tiến độ thi công tại vị trí 345 thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và vị trí 175 thuộc xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; tặng quà, động viên, thăm hỏi cán bộ, công nhân, người lao động tham gia dự án.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài gồm 4 dự án thành phần, có chiều dài 514 km nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) tới Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Các dự án này đều khởi công vào tháng 10/2023 và tháng 1/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành dự án này vào tháng 6/2024 để tăng cung ứng điện cho miền Bắc, tránh tình trạng thiếu điện cục bộ như thời điểm đầu hè năm 2023.

Ngân Hà