Năng lượng tái tạo

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế DPPA

Thứ ba, 16/4/2024 | 09:51 GMT+7
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) và đang tiếp tục lấy ý kiến, tiếp thu hoàn thiện trước khi trình Chính phủ.

Theo đó, dự thảo 1 của Nghị định về cơ chế DPPA bao gồm 6 chương, 35 điều.

Chương I: Quy định chung (gồm 4 điều);

Chương II: Mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng (gồm 4 điều);

Chương III: Mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia (gồm 2 mục, 15 điều);

Chương IV: Trình tự tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (gồm 2 điều);

Chương V: Kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện (gồm 9 điều);

Chương VI: Điều khoản thi hành (gồm 1 điều).

Dự thảo 1 được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 10/4/2024 vừa qua.

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế DPPA

Trong dự thảo này, các vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các hình thức của cơ chế mua bán điện trực tiếp đã được xác định rõ ràng, cùng với đó là các quy định về hợp đồng, giá, cơ chế thanh toán giữa các bên và đặc biệt là trách nhiệm của các bên tham gia mua bán điện theo cơ chế DPPA.

Riêng đối với hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, dự thảo Nghị định chia thành 3 mục với các đối tượng tham gia mua bán điện khác nhau là: mua bán điện giữa đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua thị trường giao ngay; mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và tổng công ty điện lực; mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế DPPA để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 30/4/2024.

Lan Anh