Năng lượng tái tạo

Phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo

Thứ tư, 3/4/2024 | 08:00 GMT+7
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nêu cụ thể kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo.

Cụ thể, nghiên cứu xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030 như sau:

Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Bắc Bộ có vị trí tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình… Trong tương lai có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận. Quy mô của trung tâm này gồm: điện gió ngoài khơi khoảng 2.000 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 500 MW. Trung tầm còn có các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển, hậu cần phục vụ xây lắp, vận hành, bảo dưỡng; các khu công nghiệp xanh, phát thải carbon thấp; các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

Ảnh minh họa

Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ có vị trí tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh… Trong tương lai có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận.

Trung tâm này có quy mô điện gió ngoài khơi khoảng 2.000 - 2.500 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 1.500 - 2.000 MW. Cùng với đó là các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biển, hậu cần phục vụ xây lắp, vận hành, bảo dưỡng; các khu công nghiệp xanh, phát thải carbon thấp; các cơ sở nghiên cứu đào tạo.

Tiến Đạt