Bộ Công Thương sẽ trình lại Chính phủ Quy hoạch điện VIII

Thứ sáu, 18/6/2021 | 10:00 GMT+7
Quy hoạch Điện VIII sẽ được hoàn thành và báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương thông qua để lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2021 của Bộ Công Thương vừa diễn ra, thông tin liên quan đến Quy hoạch điện VIII, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, Quy hoạch điện VIII sẽ được hoàn thành và báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương thông qua để lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021.

Theo ông Hoàng Tiến Dũng, về cơ bản, phụ tải dự báo trong Quy hoạch điện VIII đã bám sát những mục tiêu của các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, tuân thủ chỉ đạo của Đảng nêu tại Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII và các kết quả dự báo là hợp lý.

Bộ Công Thương sẽ trình lại Chính phủ Quy hoạch điện VIII trong tháng 6

Ông Dũng cho biết: “Trên cơ sở kết quả dự báo phụ tải, Bộ Công Thương rà soát lại chương trình phát triển nguồn, xây dựng cơ cấu phát triển nguồn điện hợp lý tránh để mức dự phòng quá cao, gây lãng phí nguồn lực và tạo áp lực về vốn đầu tư. Đồng thời, rà soát lại việc bố trí không gian cho phát triển các nguồn điện trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá lợi thế so sánh của các địa phương, các vùng trong việc phát triển hài hòa và đồng bộ các nguồn điện lớn. Cùng với đó có đánh giá, xây dựng các giải pháp phát triển nguồn điện đảm bảo chủ động trong việc cung cấp nhiên liệu”.

Cũng theo ông Dũng, trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và kết luận cuộc họp về Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ thông báo tại thông báo số 91 ngày 3/5/2021, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát lại chương trình phát triển nguồn điện đảm bảo các yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời rà soát lại kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa nguồn điện truyền thống và nguồn điện năng lượng tái tạo, hạn chế tối đa những khó khăn trong vận hành hệ thống điện. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cập nhật chương trình phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn điện, tránh tối đa việc cắt giảm các nguồn năng lượng tái tạo đồng thời rà soát nguồn vốn đầu tư hợp lý cho chương trình phát triển điện lực trong tương lai.

Tiến Đạt