EVNGENCO 2 đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn liên tục, tin cậy

Thứ năm, 10/6/2021 | 09:30 GMT+7
Trong tháng 6/2021, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy.

Sản lượng điện sản xuất tháng 5/2021, toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 1.214,950 tr.kWh, đạt 82,22% kế hoạch tháng, giảm 22,14% so với cùng kỳ 2020. Trong đó: khối thủy điện thực hiện được 263,844 tr.kWh, đạt 86,59% kế hoạch tháng, tăng 16,26% so với cùng kỳ 2020; khối nhiệt điện than thực hiện được 944,836 tr.kWh, đạt 80,56% kế hoạch tháng, giảm 29,14% so với cùng kỳ năm 2020; điện mặt trời Thác Mơ thực hiện được 6,271 tr.kWh và khối nhiệt điện dầu ngừng dự phòng.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, các đơn vị thủy điện đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy; thực hiện đúng quy định quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), đảm bảo mục tiêu cấp nước hạ du. Đồng thời, lưu lượng nước về các hồ tốt hơn so với dự kiến kế hoạch nên các nhà máy thủy điện có xu hướng khai thác cao, sản lượng điện phát trong 5 tháng đầu năm 2021 của khối thủy điện tăng 3,88% so với kế hoạch. Riêng khối nhiệt điện chạy than phát thấp hơn kế hoạch là do điều kiện thủy văn thuận lợi, A0 tăng cường huy động các nhà máy thủy điện, các nguồn năng lượng tái tạo nên sản lượng phát thấp hơn 11,21% kế hoạch.

Từ cuối tháng 4/2021 đã xuất hiện nhiều ổ dịch COVID-19 mới ở nhiều tỉnh/thành phố. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục của các tổ máy, Tổng công ty Phát điện 2 đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện gấp các biện pháp cấp bách, ứng phó với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh mới. Các đơn vị đã lập và triển khai phương án ăn/ở tập trung cho các cán bộ công nhân viên trực vận hành, sẵn sàng kích hoạt ngay khi tỉnh/thành phố có ca bệnh COVID-19 dương tính trong cộng đồng. Các biện pháp như trên được duy trì thực hiện cho đến khi có thông báo mới của EVNGENCO 2...

Tháng 5/2021, sản lượng điện sản xuất toàn EVNGENCO 2 đạt 1.214,950 tr.kWh

Về tình hình triển khai các dự án nguồn điện của EVNGENCO 2, dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du đã được hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu tích nước vào ngày 29/4/2021 và bắt đầu quá trình tích nước từ ngày 06/5/2021. Hiện đang tiếp tục khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình.

Dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B: đã hoàn tất ký kết các hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã lập kế hoạch khảo sát thực tế tại hiện trường tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác này tạm hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định hơn.

Bên cạnh đó, EVNGENCO 2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 11/5/2021 tại TP Cần Thơ. Hiện đang thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Tháng 6/2021, Tổng công ty sẽ tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện). Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa lớn nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Bên cạnh đó, EVNGENCO 2 tiếp tục bám sát, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để nghiệm thu hoàn thành, đưa dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi – thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du vào sử dụng. Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B theo hợp đồng đã ký kết. Hoàn tất các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2021.

Tùng Lâm