Bộ Công Thương thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu

Thứ sáu, 18/2/2022 | 14:32 GMT+7
Ngày 17/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định của Bộ Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Cuộc họp triển khai Quyết định của Bộ Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu thành viên của các đoàn thanh tra, đoàn giám sát thanh tra tiến hành khẩn trương, khách quan, đúng quy định, đảm bảo các nhiệm vụ tại quyết định và đề cương nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thanh tra, nếu thấy cần mở rộng phạm vi nội dung, đối tượng, đoàn thanh tra báo cáo cấp có thẩm quyền để cho ý kiến, quyết định.

Quá trình thanh tra cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo moit.gov.vn