Năng lượng gió

Bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực

Thứ ba, 9/6/2020 | 16:55 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực tại công văn số 693/TTg-CN ngày 9/6/2020 gửi Bộ Công Thương.

Theo đó, xét báo cáo và đề nghị của Bộ Công Thương tại các công văn số 1931/BCT-ĐL ngày 19/3/2020 và số 3299/BCT-ĐL ngày 08/5/2020 về việc xem xét bổ sung quy hoạch các dự án điện gió; căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan an ninh kinh tế (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 07/2/2020 cùa Văn phòng Chính phủ); căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Do chậm tiến độ đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện than có quy mô công suất lớn được quy hoạch với tiến độ đưa vào vận hành đến năm 2023 nên hệ thống điện quốc gia dự kiến đối mặt với nguy cơ thiếu điện rất lớn nếu không có các giải pháp điều hành phù hợp và kịp thời. Do đó, đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió như đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên. 

Cụ thể, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh mục tiêu phát triển nguồn điện gió đến năm 2025 với quy mô công suất 11.630 MW nhằm đảm bảo cung cấp điện, phát triển nguồn điện đủ dự phòng. Đồng thời, xem xét quyết định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió với phương án đấu nối và điều kiện giải tỏa công suất; bổ sung quy hoạch/đẩy sớm tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ nhằm giải tỏa công suất các dự án điện gió...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện việc rà soát, cập nhật các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, chặt chẽ, khoa học, đồng bộ nguồn và lưới điện, hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng “xin - cho” các dự án.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng cần khẩn trương xử lý kiến nghị bổ sung quy hoạch điện gió của các địa phương đã gửi Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và Quốc hội để rà soát, xem xét bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện theo quy định đối với các dự án điện gió phù hợp ở những địa phương có tiềm năng và thuận lợi phát triển điện gió, có khả năng giải tỏa công suất nhưng hiện có ít dự án và có thể triển khai thực hiện nhanh bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước. Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương vả ủy ban Kinh tế của Quốc hội về các vẩn đề có tính cấp bách về phát triển năng lượng và bổ sung quy hoạch điện gió cùa các địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lại các văn bản số 3861/VPCP-CN ngàv 18/5/2020, số 3827/VPCP-CN ngày 15/5/2020, số 3609/VPCP-CN ngày 07/5/2020, số 2492/VPCP-CN ngày 31/3/2020 cùa Văn phòng Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/10/2020 để xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở quản lý chủ động quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về đề nghị kéo dài cơ chế giá cố định đối với các dự án điện gió theo chỉ đạo tại văn bản số 3913/VPCP-CN ngày 19/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phối hợp cùng các địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án điện gió theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời giải quyết vướng mắc đối với các dự án đã được quy hoạch để sớm đưa vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.

Lan Anh