Năng lượng gió

Kon Tum đề xuất bổ sung các dự án điện gió và trạm biến áp vào quy hoạch

Thứ ba, 26/5/2020 | 15:19 GMT+7
UBND tỉnh Kon Tum vừa có Văn bản số 1748-UBND/HTKT ngày 20/5/2020 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất bổ sung các dự án điện gió và trạm biến áp 500kV, 220kV vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung 9 dự án điện gió và trạm biến áp 500kV, 220kV, hệ thống đường dây đấu nối vào Quy hoạch phát triển điện lực. 

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy hoạch 9 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 264,7MW cho 3 nhà đầu tư (Công ty CP đầu tư thủy điện Đăk Piu 2, Công ty CP thủy điện Trường Giang, Công ty CP đầu tư Năng lượng gió Tây Nguyên) vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Các dự án điện gió trên có phương án giải tỏa đảm bảo công suất, đấu nối vào đường dây cùng trạm biến áp 220kV hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 kiểm tra, có ý kiến thống nhất về phương án đấu nối.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, các dự án điện gió nêu trên không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không ảnh hưởng các công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có. Đồng thời các dự án điện gió trên phù hợp với Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 10/01/2020 và Quyết định 329/QĐ-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương về nguyên tắc ưu tiên phương án giải tỏa công suất.

Ảnh minh họa

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, nằm ở phía Bắc Tây Nguyên và là một trong các tỉnh có tiềm năng phát triến các dự án điện gió. Hiện nay, 17 cụm dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiên cứu, đề xuất đầu tư từ nguồn kinh phí của các doanh nghiệp với tổng công suất khoảng 2.000MW. Đến nay, tỉnh Kon Tum chưa có dự án nhà máy điện gió nào được bổ sung vào Quy hoạch phát triến điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Do đó, các dự án nhà máy điện gió trên nếu được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 là cơ hội lớn về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh khi dự án đưa vào vận hành phát điện, tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự khu vực.

Bên cạnh đó, để phục vụ việc giải tỏa công suất các các dự án điện nói chung và dự án năng lượng tái tạo nói riêng, UBND tỉnh Kon Tum đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trạm biến áp 500kV Kon Tum, các trạm biến áp 220kV và hệ thống đường dây đấu nối tại Công văn số 1030/UBND-HTKT ngày 01/4/2020. Cụ thể: bổ sung quy hoạch trạm biến áp 500kV Kon Tum, cấp điện áp 500/220/110kV với công suất 3x900MVA trên địa bàn xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và tuyến đường dây 500kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp lên đường dây 500kV hiện có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đấu nối trạm biến áp 500kV Kon Tum vào lưới điện khu vực.

Bổ sung quy hoạch trạm biến áp 220kV Đăk Hà, cấp điện áp 220/110/35/22kV với công suất 5x250MVA và các ngăn lộ đấu nối trên địa bàn xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (trạm biến áp 220kV Đăk Hà sẽ giải tỏa công 9 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 264,7MW nêu trên).

Bổ sung quy hoạch trạm biến áp 220kV Kon Plông, cấp điện áp 220/110/35/22kV với công suất 5x250MVA và các ngăn lộ đấu nối trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bổ sung quy hoạch các tuyến đuờng dây 220kV đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đấu nối, truyền tải công suất giữa các trạm biến áp 220kV Kon Tum - trạm biến áp 220kV Đăk Hà - trạm biến áp 500kV Kon Tum - trạm biến áp 220kV Kon Plông.

Tại văn bản đề nghị, UBND tỉnh Kon Tum cũng khẳng định: nếu được Thủ tuớng Chính phủ thống nhất bổ sung các dự án điện gió và trạm biến áp 500kV, 220kV vào quy hoạch, UBND tỉnh Kon Tum sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo đúng quy định nhằm công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Nhã Quyên