Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long

Thứ sáu, 15/9/2023 | 11:35 GMT+7
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị vừa phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long.

Đây là hoạt động thuộc dự án Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng với thành phần tham gia là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án 950), Bộ Xây dựng đã làm việc, huy động sự hỗ trợ của các các cơ quan, tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 950 một cách hiệu quả. Theo đó, Bộ Xây dựng ký thỏa thuận với Bộ Giao thông, Đất đai và Hạ tầng Hàn Quốc (MOLIT), tiếp nhận dự án Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (gọi tắt là dự án VKC).

Bộ Xây dựng đã giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) làm chủ dự án VKC. Dự án bao gồm 4 hợp phần, trong đó có hợp phần “Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và triển lãm công nghệ về đô thị thông minh”.

Ảnh minh họa

Khóa học tại Vĩnh Long giúp cho cán bộ, công chức của tỉnh có những hiểu biết sâu rộng hơn về quản lý đô thị thông minh, góp phần thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung chương trình bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương. Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững những kiến thức, kỹ năng quản lý để áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế của mình.

Chương trình với các nội dung chính gồm: tổng quan, cách tiếp cận đô thị thông minh; mô hình đô thị nén, đô thị xanh, sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu; các giải pháp phát triển hạ tầng đô thị bền vững; không gian công cộng, không gian mở thông minh; giới thiệu mô hình đơn vị ở tiếp cận dịch vụ và giao thông; quy hoạch có sự tham gia; phát triển không gian công cộng và kinh tế địa phương. Ứng dụng nền tảng GIS, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) hỗ trợ phân tích lập quy hoạch.

Khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại các địa phương nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

An Vinh