Cà Mau: Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường khỏi cụm dân cư

Thứ hai, 13/12/2021 | 12:12 GMT+7
Phần lớn các cơ sở này có quy mô vừa và nhỏ; công nghệ, thiết bị lạc hậu đều gây ô nhiễm môi trường… Vì vậy, Ðề án “Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị chuyển vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2020-2030” đã được phê duyệt.

Những làng nghề khiến tình trạng ô nhiễm môi trường thêm phức tạp

Theo đó, Ðề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2022-2025 chủ yếu tập trung di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố theo từng bước cụ thể.

Giai đoạn 2, từ năm 2026-2030 sẽ tiếp tục điều tra, cập nhật danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh và thực hiện di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Kế hoạch di dời trong giai đoạn này cũng được thực hiện theo các bước như giai đoạn 2023-2025. Ngoài ra, các huyện, thành phố vẫn tiếp tục cập nhật, điều chỉnh danh sách các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và có kế hoạch di dời vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ðể đảm bảo lộ trình di dời, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch từ nay đến năm 2025. Trước hết là tuyên truyền các cơ sở nằm trong khu dân cư, khu đô thị mà gây ô nhiễm môi trường để họ có động thái chuẩn bị, trong giai đoạn tiếp theo sẽ di dời. Các huyện cũng lập kế hoạch di dời, xác định những cơ sở gây ô nhiễm, tuyên truyền để họ có bước chuẩn bị.

Ðể đề án thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, rất cần sự chung tay phối hợp của các ngành chức năng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ðặc biệt là sự chỉ đạo kỳ quyết của lãnh đạo tỉnh với nhiều chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp, từ đó hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Cà Mau hiện có trên 5.500 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Trong đó có hơn 1.300 cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong khu dân cư, đô thị tập trung. Do đặc điểm loại hình sản xuất nên tình trạng bụi bẩn, khí thải, mùi hôi gây khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân thấy rõ rệt. Vì vậy, đề án đưa ra phù hợp với điều kiện phát triển của Tỉnh.

PV