Trong nước

Cập nhật tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 15/7/2022 | 08:30 GMT+7
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 4714/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7/3/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng quý báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP trong 7 tháng đầu năm 2022.

Nội dung báo cáo tập trung vào tình hình triển khai, thực hiện, lượng hóa kết quả đạt được, tác động của chính sách đã triển khai theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

Hàng quý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh minh họa)

Trong đó đề nghị, Bộ Tài chính làm rõ tình hình triển khai các Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022; số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022; số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ; số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngân hàng Chính sách xã hội làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ tình hình triển khai, tổng số tiền đã hỗ trợ, số lượng đối tượng thụ hưởng tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 11/NQ-CP.

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương cũng cập nhật thông tin, số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan theo biểu mẫu chi tiết cho từng Bộ, địa phương; gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và qua địa chỉ thư điện tử tonghopthongke@mpi.gov.vn trước ngày 20/7 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.

An Vinh