Chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương

Thứ năm, 16/9/2021 | 08:53 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1145/TTg-NN chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Dự án đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định 400/QĐ-EVN ngày 30/3/2021. Dự án là công trình năng lượng cấp I, nhóm B; có hướng tuyến dài khoảng 74,4km, đi qua 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Dự án do EVN làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư để thay mặt EVN quản lý và điều hành thực hiện dự án. 

Đây là một trong những dự án đầu tiên của EVN phải thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định tại điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Ảnh minh họa

Dự án có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã thống nhất chủ trương, quan tâm chỉ đạo thực hiện và yêu cầu tiến độ hoàn thành đóng điện trước tháng 12/2022. Ban Quản lý dự án Điện 1 đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật về lâm nghiệp, xây dựng; tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn liên quan tổ chức thực hiện song song công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, khảo sát, lập hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bám sát để giải trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện dự án tại văn bản số 1145/TTg-NN ngày 10/9/2021. Đối với phần rừng trồng, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là cơ sở quan trọng để Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chuyển mục đích sử dụng rừng, tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công và triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được duyệt (dự kiến khởi công vào quý IV/2021).

Đình Tú