Chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ

Thứ ba, 6/12/2022 | 15:39 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 7950/UBND-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam.

Theo công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 21/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành công văn số 1104/TTg-NN về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (Quảng Nam). Theo đó, Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng hơn 15,3ha rừng tự nhiên tại huyện Nam Giang để thực hiện dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ. 

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 15,3ha rừng tự nhiên tại huyện Nam Giang để thực hiện hạng mục móng trụ, dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 2 (đơn vị quản lý dự án) – nghiên cứu về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để lập các hồ sơ thủ tục liên quan thực hiện việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án theo đúng quy định.

Riêng đối với diện tích khoảng 4,2ha rừng tự nhiên xin sử dụng tạm để làm đường tạm và bãi tập kết vật liệu thực hiện dự án (không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ), Ban Quản lý dự án điện 2 làm việc với Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra, nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ đầu tư lập các thủ tục liên quan để thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra kỹ, hướng dẫn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt... đảm bảo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

Rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án này vào quy hoạch tỉnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Đạt