Kinh tế xanh

Công bố báo cáo về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh doanh nghiệp

Thứ tư, 10/4/2024 | 15:40 GMT+7
Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Báo cáo là ấn phẩm thường niên trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai với sự hỗ trợ của Chính phủ Đức thông qua GIZ.

Báo cáo tập trung vào nội dung “chuyển đổi kép” – chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh. Qua đó, cung cấp khái niệm và xu hướng của chuyển đổi kép diễn ra trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ về những tác động mà nó có thể đem tới Việt Nam. Cụ thể, báo cáo hướng tới việc cập nhật về tình hình chuyển đổi kép và các xu hướng công nghệ số nổi bật trên thế giới; phân tích thực trạng, nhu cầu, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong một số ngành nghề, lĩnh vực nổi bật; một số chính sách và chương trình hỗ trợ chuyển đổi số nổi bật và câu chuyện chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng công bố các số liệu thường niên về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp và những nỗ lực của Chính phủ, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn tài nguyên môi trường đã tạo ra động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi sang mô hình kinh doanh mang tính bền vững. Cùng với xu thế phát triển đó, việc kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh, không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội. Tại Việt Nam, công nghệ số và chuyển đổi số cũng được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sự thành công của việc chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh.

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023 nêu bật thuật ngữ “chuyển đổi kép”, thể hiện xu hướng chuyển đổi số kết hợp chuyển đổi xanh trở nên ngày càng quan trọng. Báo cáo xoay quanh 3 trụ cột chính: tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững; tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính.

Báo cáo phân tích và cho biết mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, sự hạn chế trong việc chuẩn hóa hệ thống quy trình, chính sách hoạt động, khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích dữ liệu, kết nối hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin cũng như nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã dẫn tới mức độ sẵn sàng chuyển đổi ở ngưỡng thấp nhất trong 7 khía cạnh. 

Vì vậy, việc có những chính sách, chương trình hỗ trợ, tư vấn về lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ ứng dụng giải pháp chuyển đổi số phù hợp là thực sự cần thiết để doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Trung hy vọng báo cáo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích, bài học kinh nghiệp về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giúp cho cộng đồng doanh nghiệp để các doanh nghiệp có những lựa chọn đúng đắn trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời đưa ra góc nhìn mới để các Bộ, ngành và địa phương tiếp cận trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Lam An (T/H)