Kinh tế xanh

Thủ tướng nhấn mạnh 3 đột phá trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Thứ ba, 19/3/2024 | 15:06 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh là về thể chế, hạ tầng; cải cách hành chính; đào tạo nguồn lực chất lượng cao.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh”. Thủ tướng đánh giá cao các nội dung thảo luận, trao đổi của các đại biểu về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và thúc đẩy tăng tưởng xanh nói riêng. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu nghiêm túc ý kiến, xây dựng chỉ thị thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm hoàn thiện đầy đủ các công cụ thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh đến tinh thần “3 cùng” (cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước, với người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn hành động để phát triển kinh tế nói chung, tăng trưởng xanh nói riêng; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại VBF năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, khu vực đầu tư FDI là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách trong nước. Đồng thời là nguồn lực quan trọng bổ sung vốn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn, công nghệ cao, hiện đại đã và đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam tốt hơn.

Về tăng trưởng xanh, Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với chuyển đổi số, Việt Nam luôn xác định đây là hai yếu tố cốt lõi, là hai mặt song song thực hiện. Quá trình thực hiện sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho chuyển đổi xanh, phát triển hệ sinh thái xanh, hệ sinh thái tuần toàn, chuyển đổi số…

Vì vậy, Thủ tướng kêu gọi, mong muốn các doanh nghiệp FDI tiên phong trong nhận thức, tư duy và hành động; tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho tăng trưởng xanh và tiên phong triển khai các dự án, chương trình hành động, kế hoạch phục vụ tăng trưởng, hướng vào làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện 3 "đẩy mạnh" (đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tham vấn chính sách cho Việt Nam; đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa, xoay chuyển tình thế; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành trụ cột).

Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện 3 "bảo đảm" (bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng, để ổn định và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và xu thế lớn của thời đại; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài; bảo đảm ổn định năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và bảo đảm hệ sinh thái về chuyển đổi xanh).

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh 3 đột phá chiến lược đó là về thể chế, hạ tầng; cải cách hành chính; đào tạo nguồn lực chất lượng cao. Cùng với đó là 3 công tác cần tăng cường thực hiện gồm: tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp với Chính phủ, các cấp chính quyền; tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hướng vào tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, hợp tác công tư.

Khánh An (T/H)