Văn hóa, du lịch

Công nhận thêm nhiều Di tích quốc gia đặc biệt

Thứ ba, 5/1/2021 | 11:12 GMT+7
Theo Quyết định số 2280/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thêm 7 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt trong đợt 11 năm 2020.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Theo đó, các di tích được xếp hạng bao gồm:

Di tích lịch sử hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế (TP Huế và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Di tích kiến trúc nghệ thuật đền An Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Thanh Bảo