Văn hóa, du lịch

Củng cố hoạt động du lịch lữ hành để bảo vệ thiên nhiên, môi trường

Thứ sáu, 23/9/2022 | 11:13 GMT+7
Mới đây, Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) đã công bố báo cáo “Nature Positive Travel & Tourism” nhận định về vai trò của du lịch, lữ hành trong việc ngăn chặn và đảo ngược tình trạng thiên nhiên bị tàn phá.

Báo cáo được công bố trước Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc (COP15) vào tháng 12 tới nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành du lịch và lữ hành hiểu và xây dựng chiến lược quản lý các tác động của ngành du lịch tới đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng khiến các doanh nghiệp du lịch và lữ hành hành động thiết thực hơn, cấp thiết hơn để bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học tốt hơn nữa. Cụ thể, thông qua báo cáo, các doanh nghiệp du lịch và lữ hành được trao vị trí đặc biệt để thực hiện các hành động tích cực nhằm khôi phục tự nhiên, đồng thời thông qua các giải pháp lấy tự nhiên làm cốt lõi và giảm sự phát thải khí carbon để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (netzero) vào năm 2050.

Du lịch tự nhiên hiện chiếm 20% hoạt động du lịch toàn cầu. Do đó, bản báo cáo của WTTC cho thấy tầm quan trọng thiết yếu của tự nhiên đối với các điểm đến trên thế giới.

Quản lý các tác động của ngành du lịch để bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

Báo cáo chỉ ra rằng, thiên nhiên hoang dã, yếu tố động lực chính của du lịch tự nhiên đóng góp tới 343 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu mỗi năm và tạo ra gần 22 triệu việc làm trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động của con người đã dẫn đến sự mất mát nghiêm trọng trong môi trường sống tự nhiên và đa dạng sinh học. Vì vậy điều quan trọng nhất hiện nay là phải chủ động trong việc thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên.

Đa dạng sinh học cũng có mối liên hệ mật thiết với các vấn đề “nóng” hiện nay như biến đổi khí hậu và các bệnh mới nổi. Do đó, giải quyết tình trạng mất đa dạng sinh học không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch và lữ hành mà còn đối với nền kinh tế - xã hội toàn cầu.

Ông Daniel Turner, đồng sáng lập và Giám đốc ANIMONDIAL (tổ chức tư vấn, cung cấp lời khuyên và hướng dẫn thực tế giúp quản lý tốt hơn các tác động của ngành du lịch đối với động vật và môi trường tự nhiên) cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp du lịch và lữ hành khi được khảo sát đều hiểu cần đưa việc bảo vệ đa dạng sinh học và thiên nhiên vào kế hoạch hành động của họ, nhưng đa phần đều chưa biết thời điểm khi nào để bắt đầu.

Do đó, bản báo cáo này cung cấp thông tin, truyền cảm hứng và trao sức mạnh cho các doanh nghiệp trong ngành du lịch và lữ hành để giúp họ quản lý tốt hơn, đồng thời dẫn dắt họ trong việc xây dựng một tương lai tích cực hơn với tự nhiên toàn cầu.

Theo bà Elizabeth Maruma Mrema, Thư ký điều hành Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học: Phần lớn lĩnh vực du lịch và lữ hành dựa vào vẻ đẹp của thiên nhiên và các nguồn tài nguyên mà nó cung cấp. WTTC tin rằng cần có thêm hướng dẫn về tầm quan trọng của đa dạng sinh học, các nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học và các yếu tố quan trọng để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học tốt hơn.

Để giải quyết vấn đề này, báo cáo của WTTC đưa ra một lộ trình gồm 4 giai đoạn, với các bước thực hiện thiết thực để hướng dẫn ngành du lịch áp dụng cách tiếp cận theo hướng tích cực với thiên nhiên. Bao gồm: đánh giá tác động hoạt động; đề ra chiến lược, xác định các hành động thiết yếu; triển khai và đánh giá chương trình; khai thác các cơ hội truyền thông, hợp tác.

Báo cáo cũng đưa ra 4 hành động mà doanh nghiệp có thể đạt được trong ngắn hạn: kết nối lại con người và thiên nhiên; hỗ trợ chuỗi giá trị bền vững; bảo vệ động vật và sự an toàn của chúng; đầu tư vào thiên nhiên.

Báo cáo nhấn mạnh, cả khu vực tư nhân và khu vực công đều có vai trò, trách nhiệm khác nhau nhưng sự thay đổi có ý nghĩa chỉ có thể đạt được nếu cả hai cùng hợp tác để bảo vệ động vật và thiên nhiên tốt hơn.

Khánh An