Văn hóa, du lịch

Áp dụng Bộ Chỉ số văn hóa 2030 trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Thứ ba, 20/9/2022 | 15:49 GMT+7
Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức hội thảo báo cáo kết quả dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO tại Việt Nam và thành phố Huế.

Hội thảo nhằm trình bày và xác nhận các kết quả của dự án cũng như giới thiệu những phát hiện chính thu được từ quá trình thu thập và phân tích các chỉ số dựa trên phương pháp của Bộ Chỉ số văn hóa 2030.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết, Bộ Chỉ số văn hóa của UNESCO là khung chỉ số chuyên đề nhằm đo lường và giám sát tiến độ đóng góp của văn hóa trong việc triển khai các mục tiêu thuộc Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cấp quốc gia và địa phương.

Hội thảo báo cáo kết quả dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO tại Việt Nam và thành phố Huế

Với 22 chỉ số, chia thành 4 nhóm bao quát các phương diện quan trọng nhất của phát triển bền vững, từ môi trường đến kinh tế và xã hội, Bộ Chỉ số giúp đánh giá vai trò của văn hóa, vừa như một lĩnh vực độc lập và vừa như một thành tố xuyên suốt trong các lĩnh vực khác.

Trong đó, nhóm triển khai dự án của Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và xử lý các dữ liệu định lượng và định tính cần thiết cho 22 chỉ số, bao gồm: đầu tư cho di sản, quản lý di sản bền vững, thích nghi và ứng phó với biến đổi khi hậu, thiết chế văn hóa, đóng góp của văn hóa vào GDP, việc làm trong lĩnh vực văn hóa các doanh nghiệp văn hóa, chi tiêu của hộ gia đình cho văn hóa, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ văn hóa, đầu tư công cho văn hóa, quản trị văn hóa, giáo dục văn hóa - nghệ thuật, giáo dục vì phát triển bền vững, giáo dục đa ngôn ngữ, đào tạo văn hóa, văn hóa vì sự gắn kết xã hội, tự do nghệ thuật, tiếp cận văn hóa, tham gia văn hóa và các quá trình tham gia.

Việc triển khai dự án được thực hiện theo các phương pháp và nguyên tắc mà UNESCO đề ra, đặc biệt là việc đảm bảo sự liên kết các nguồn dữ liệu do các cơ quan, đơn vị khác nhau nắm giữ.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương thông tin thêm, báo cáo toàn cầu của dự án Chỉ số văn hóa 2030 sẽ được công bố tại Hội nghị thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững của UNESCO (Mondiucult 2022), diễn ra vào ngày 28 - 29/9 tại Mexico.

Tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách văn hóa của UNESCO Emesto Ottone R. đã nhấn mạnh ý nghĩa của những kết quả đã đạt được trong thực hiện dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO tại Việt Nam và thành phố Huế. Đây sẽ là dữ liệu hình thành cái nhìn tổng quan toàn cầu về những đóng góp của văn hóa trong sự phát triển chung.

Trong khi đó, Phó trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Jesús Lavina khẳng định, Bộ Chỉ số văn hóa 2030 của UNESCO có ý nghĩa đặc biệt trong việc cho biết sự tiến bộ của văn hóa, đóng góp của văn hóa đối với phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày Hồ sơ văn hóa của Việt Nam và những phát hiện chính theo từng khía cạnh và chỉ số; các khuyến nghị chính sách trong Báo cáo quốc gia để tìm kiếm sự xác nhận từ các bên liên quan; hồ sơ văn hóa của thành phố và những phát hiện chính theo từng khía cạnh và chỉ số và các khuyến nghị chính sách trong báo cáo thành phố Huế để tìm kiếm sự xác nhận từ các bên liên quan; triển vọng hợp tác về thống kê văn hóa giữa UNESCO và Việt Nam sau dự án thí điểm Bộ Chỉ số văn hóa 2030…

Ngọc Mai