ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PV Power sẽ được tổ chức trực tuyến

Thứ sáu, 14/5/2021 | 09:43 GMT+7
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến.

PV Power vừa báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và công bố thông tin rộng rãi về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Ngày 12/5/2021, HĐQT PV Power ban hành nghị quyết số 50/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power theo hình thức trực tuyến.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Power dự kiến tổ chức vào 8g sáng ngày 27/5/2021. Ban Chủ tọa sẽ chủ trì Đại hội tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Các cổ đông tham dự đại hội trực tuyến bằng cách truy cập website www.pow.bvote.vn thông qua “Tài khoản đăng nhập” đã gửi trong thư mời họp cho cổ đông.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành liên quan về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Tiến Đạt