Bất động sản

Đà Nẵng hướng dẫn gia hạn thời gian thuê đất ngoài khu công nghiệp

Thứ sáu, 8/10/2021 | 08:50 GMT+7
UBND TP Đà Nẵng vừa có hướng dẫn các tổ chức kinh tế gia hạn thời gian thuê đất đối với những khu đất cho thuê theo hiện trạng ngoài khu công nghiệp.

Cụ thể, các tổ chức kinh tế đang được Nhà nước cho thuê đất theo hiện trạng có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, trước khi hết hạn sử dụng đất có thể xin gia hạn, mục đích xin gia hạn như sau:

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị gia hạn thời gian thuê đất của đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, vị trí số hóa hoặc trên Google map kèm theo văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng về sự phù hợp của khu đất đề nghị gia hạn thời gian thuê đất với quy hoạch của thành phố; gửi lấy ý kiến của UBND quận, huyện nơi có đất đối với đề nghị xin gia hạn thời gian thuê đất của đơn vị, đồng thời, phối hợp với địa phương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất của đơn vị đề nghị gia hạn.

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản liên quan đến đề nghị xin gia hạn thời gian thuê đất của đơn vị. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, có ý kiến trả lời cụ thể bằng văn bản việc gia hạn thời gian thuê đất có phù hợp với quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch tại khu đất đề nghị gia hạn thời gian thuê đất và các thông tin khác liên quan theo chức năng quản lý.

Trường hợp khu đất đề nghị gia hạn thời gian thuê đất nằm trong khu vực định hướng quy hoạch và có phân kỳ thời gian thực hiện, Sở Xây dựng có ý kiến cụ thể về việc gia hạn thuê theo từng năm hoặc cho thuê ngắn hạn trong thời gian thực hiện thủ tục quy hoạch để đơn vị có lộ trình di dời.

Ảnh minh họa

Sau khi có ý kiến của các đơn vị, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định gia hạn thời gian thuê đất.

Trường hợp UBND thành phố thống nhất chủ trương cho phép gia hạn thời gian thuê đất, trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn đơn vị đề nghị gia hạn nộp lại hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 4790/QĐ0UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đăng ký đất đai, thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trường hợp UBND thành phố không thống nhất chủ trương cho phép gia hạn thời gian thuê đất, trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi đơn vị đề nghị gia hạn được biết, đồng thời trình UBND thành phố thu hồi đất theo đúng quy định.

Trước thời gian hết hạn sử dụng đất 6 tháng, tổ chức kinh tế đang được Nhà nước cho thuê đất không liên hệ và nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian thuê đất thì xem như đơn vị không có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét, thu hồi đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát các tổ chức kinh tế đang được Nhà nước cho thuê đất để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở đối với các đơn vị có nhu cầu thực hiện thủ tục gia hạn thời gian thuê đất theo đúng quy định, có thông báo về những trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn.

Thu Uyên (T/H)