Bất động sản

Xem xét chấm dứt hoạt động các dự án chậm nộp tiền thuê đất ở Bình Thuận

Thứ hai, 4/10/2021 | 16:38 GMT+7
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, có 74 dự án được tỉnh Bình Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng số tiền phải nộp là gần 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới nộp được hơn 16 tỷ đồng, còn lại gần 18 tỷ đồng chưa thu được.

Theo văn bản số 9039/CTBTH-QLN về báo cáo tình hình, kết quả thu tiền bổ sung đối với các dự án trong thời gian được gia hạn sử dụng đất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, nhiều dự án đã được Bình Thuận ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất từ năm 2019 - 2021 nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa luân chuyển hồ sơ sang Cục Thuế tỉnh để thông báo nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, có 74 dự án được tỉnh Bình Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng số tiền phải nộp là gần 34 tỷ đồng, tổng diện tích tính thu tiền khoảng 862,5 ha. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới nộp được hơn 16 tỷ đồng, còn lại gần 18 tỷ đồng chưa thu được.

Trong đó, hai công ty có số tiền phải nộp lớn nhất là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến thực hiện dự án The Bale Mũi Né (8,2 tỷ đồng) và Công ty TNHH Trung Sơn Bắc thực hiện dự án khu du lịch Hòn Lan (3,9 tỷ đồng).

Nhiều dự án bị đưa vào danh sách các dự án xem xét thu hồi do chậm nộp tiền thuê đất

Ngoài ra, có một số dự án chưa có hồ sơ thông tin địa chính như dự án của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy; Công ty TNHH Thương mại La Gi (dự án mở rộng khu du lịch La Gi); công ty TNHH Thương mại Du lịch Ba Miền; Công ty TNHH TM Thái Anh, Công ty Du lịch nghỉ dưỡng Biển Hồ, Công ty CP Du lịch Khách sạn Đại Dương.

Do đó, Cục Thuế chưa có cơ sở thông báo thu tiền bổ sung trong thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 6 dự án trên.

Riêng Công ty CP Minh Phát được gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 1134 ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận đối với dự án khu biệt thự Rivera Park.

Theo hồ sơ cung cấp của Văn phòng đăng ký đất đai, Công ty CP Minh Phát được cho thuê đất với diện tích 94.694 m2, đất trồng cây lâu năm, chưa có hồ sơ thuê đất đối với đất thương mại dịch vụ nên chưa có đủ cơ sở để thông báo tiền sử dụng đất đối với dự án này.

Liên quan đến việc các doanh nghiệp chậm nộp tiền thuê đất gây thất thoát ngân sách, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát danh sách các dự án nói trên.

Đồng thời, giao Sở này sớm cung cấp thông tin địa chính, luân chuyển hồ sơ đất đai, phối hợp tốt với Cục Thuế tỉnh đôn đốc chủ đầu tư của các dự án đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền bổ sung vào ngân sách Nhà nước thì sớm thực hiện theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Quản lý thuế trong trường hợp các chủ đầu tư có hành vi vi phạm, chuyển thông tin sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án.

Hạ Quyên (t/h)