Công nghệ Giao thông

Đã xây dựng, công bố 11 Tiêu chuẩn Việt Nam về trạm sạc xe điện

Thứ ba, 6/2/2024 | 16:46 GMT+7
Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, công bố 11 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trạm sạc xe điện, trong đó có 9 TCVN về trạm sạc xe điện và 2 TCVN về hoán đổi pin xe điện.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã có công văn số 149/BKHCN-TĐC gửi đoàn đại biểu Quốc hội tình Bình Định về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định.

Cụ thể, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được công văn số 9424/VPCP-QHĐP ngày 30/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trạm sạc xe điện.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho xe điện, Bộ đã thành lập các Ban kỹ thuận Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến hoạt động xây dựng tiêu chuẩn trạm sạc điện gồm: Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E16 Hệ thống truyền điện cho xe điện. Các Ban kỹ thuật được thành lập, hoạt động theo mô hình, tổ chức, hoạt động của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), tuân thủ nguyên tắc, thông lệ quốc tế trong xây dựng tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, công bố 11 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về trạm sạc xe điện, trong đó có 9 TCVN về trạm sạc xe điện và 2 TCVN về hoán đổi pin xe điện. Các tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC).

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục xây dựng 18 TCVN liên quan đến trạm sạc xe điện và các thiết bị điện liên quan như đầu sạc, dây cáp sạc, thiết bị đo điện năng… Đồng thời, để đảm bảo kiểm soát thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện nhóm 2 với nội dung bổ sung "Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện". Thông tư sửa đổi bổ sung này dự kiến ban hành trong năm 2024.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian tới sẽ cùng với các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ nhà đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại phương tiện này.

Tiến Đạt