Đầu tư dự án nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư

Thứ sáu, 30/9/2022 | 10:24 GMT+7
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BCT ngày 26/9/2022 về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II (sau đây gọi tắt là dự án Sơn Mỹ II). Mục tiêu dự án góp phần đáp ứng nhu cầu điện cho hệ thống và đảm bảo phát triển nguồn điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Đa dạng hóa sử dụng nguồn nhiên liệu sơ cấp phục vụ phát điện. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình nguồn điện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.

Dự án Sơn Mỹ II sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ theo Quyết định số 3022/QĐ-BCT ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển chuỗi các dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận.

Dự án được triển khai thực hiện trong Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Quy mô đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí hỗn hợp sử dụng LNG, có quy mô công suất khoảng 2.250MW, với 3 tổ máy, công suất mỗi tổ máy khoảng 750MW.

Đại diện Bộ Công Thương và Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai thực hiện dự án Sơn Mỹ II năm 2019

Dự kiến thời gian thực hiện dự án: từ năm 2023 đến năm 2028. Nhu cầu sử dụng đất khoảng 49,61 ha, diện tích mặt biển 36,20 ha, khu quản lý vận hành 3,3 ha, khu vực bãi thi công 4,39 ha. Ngoài ra còn có nhu cầu sử dụng khác sẽ dùng chung với dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I như: hành lang đường dây 500kV/220kV, sân phân phối 500kV/220kV. 

Các nhu cầu sử dụng tài nguyên khác như sau: nhu cầu khí LNG sau khi tái hóa khí: khoảng 1,73 triệu tấn/năm (vận hành 6.000 giờ/năm). Nhu cầu sử dụng nước biển để làm mát: 54 m3/s. Nhu cầu nước dịch vụ: 2.105 m3/ngày. Nhu cầu nước ngọt cho thi công: 1.100 m3/ngày, cao điểm khoảng 1.650 m3/ngày.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: dự án Sơn Mỹ II thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án (sau thuế): gần 50.000 tỷ đồng (trong trường hợp không đầu tư sân phân phối); hơn 50.000 đồng (trong trường hợp đầu tư sân phân phối).

Doanh nghiệp phát triển dự án Sơn Mỹ II sẽ được hưởng ưu đãi và bảo đảm đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn AES (nhà đầu tư dự án) khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, trong đó cần tiếp tục nghiên cứu để chuẩn xác các thông số kỹ thuật chủ yếu, tổng mức đầu tư, giá thành sản xuất điện, thời gian thực hiện dự án, phương án thu xếp vốn xác định cụ thể tính khả thi và hiệu quả của dự án theo đúng quy định hiện hành. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Sơn Mỹ II đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, nhà đầu tư phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm rõ việc đầu tư sân phân phối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Sơn Mỹ II.

Hải Long