Đề nghị Sở Công Thương các địa phương báo cáo việc thực hiện quy định hóa đơn xăng dầu

Thứ hai, 1/4/2024 | 14:46 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có Công văn số 2086/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện: số 1123/CĐ-TTG ngày 18/11/2023; số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023; số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 về việc triển khai thực hiện và tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu và Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản: số 9075/BCT-TTTN ngày 20/12/2023; số 1654/BCT-TTTN ngày 18/3/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 1655/BCT-TTTN, số 1656/BCT-TTTN ngày 18/3/2024 gửi các thương nhân kinh doanh xăng dầu và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương báo cáo việc thực hiện quy định hóa đơn xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thực hiện.

Nội dung báo cáo của Sở Công Thương đề nghị gửi bản cứng về Bộ Công Thương trước ngày 5/4/2024 qua đường văn thư, đồng thời, gửi bản PDF qua hòm thư điện tử: xangdau@moit.gov.vn.

An Vinh