Bất động sản

Đề xuất cho phép các tỉnh phê duyệt chuyển đổi đất trồng lúa và đất rừng làm dự án

Thứ sáu, 8/10/2021 | 11:31 GMT+7
Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt chuyển đổi đất trồng lúa và đất rừng làm dự án.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa tổ chức họp phiên toàn thể để thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Một trong những nội dung nằm trong phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 được Chính phủ trình Quốc hội xem xét là đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt chuyển đổi đất trồng lúa và đất rừng làm dự án.

Cụ thể, trình bày tờ trình của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, mục tiêu của quy hoạch sử dụng đất là đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép UBND các tỉnh phê duyệt chuyển đổi đất trồng lúa và đất rừng làm dự án

Bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đảm bảo kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và đảm bảo kết nối các vùng động lực phát triển của quốc gia; giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa; đảm bảo độ che phủ rừng ổn định ở mức 42 - 43%. Khai hoang, phục hóa, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng, hạn chế tình trạng suy thoái đất, cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa.

Về phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch xác định là 27,73 triệu ha, giảm 25.220 ha so với năm 2020. Trong đó, để bảo đảm an ninh lương thực và nhu cầu xuất khẩu diện tích đất trồng lúa là 3,57 triệu ha. Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến 2030 là 4,9 triệu ha, tăng 965.370 ha so với năm 2020. Quy hoạch sử dụng đất khu kinh tế là 1,65 triệu ha, tăng 15.490 ha; đất khu công nghệ cao là 4.140 ha; đất đô thị là 2,95 triệu ha. Đến năm 2030 quỹ đất chưa sử dụng của cả ước còn lại 505.600 ha.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND cấp tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định tại điều 58 Luật Đất đai. Đồng thời, bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 1 điều 58 Luật Đất đai.

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội biểu quyết về việc quyết định phân kỳ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), giao Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nhu cầu phát triển của từng ngành và địa phương để quyết định chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Hạ Quyên (t/h)