Năng lượng tái tạo

Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ năm, 11/4/2024 | 16:33 GMT+7
Ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, ngày 9/4/2024, Bộ Công Thương hoàn thiện Tờ trình số 2326/TTr-BCT trình Chính phủ về Hồ sơ đề xuất xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà.

Nếu được Chính phủ thông qua, từ tháng 5 đến tháng 7/2024, Bộ Công Thương sẽ triển khai công tác soạn thảo nghị định, lấy ý kiến góp ý theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thời hạn xin ý kiến ít nhất trong 60 ngày); tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo nghị định.

Ảnh minh họa

Dự kiến, tháng 8/2024, Bộ Công Thương trình Bộ Tư pháp thẩm định (thời hạn thẩm định 15 ngày), hoàn thiện dự thảo nghị định sau thẩm định. Tháng 9/2024, Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung đối với việc xây dựng nghị định theo khoản 3 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo và tháng 10/2024 sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Tháng 12/2024, Nghị định có hiệu lực áp dụng (nếu được ban hành).

Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, việc phát triển điện mặt trời mái nhà còn một số vướng mắc cần xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ. Để kịp thời phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới, ngày 9/4, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết để Bộ Công Thương thể chế hóa và triển khai thực hiện những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với những vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, về lâu dài, Bộ Công Thương đề xuất hoàn thiện thành điều khoản để đưa vào Luật Điện lực (sửa đổi). Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định cần khẩn trương tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo 1 và đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương muộn nhất vào ngày 15/4.

Bộ trưởng lưu ý một số vấn đề như: đối với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ, cần thống nhất các khái niệm, nội hàm trong Nghị định để đồng bộ với nội dung Quy hoạch điện VIII và quy định tại Luật Điện lực hiện hành. Đối tượng mà Nghị định áp dụng nhìn chung là các dự án điện mặt trời mái nhà tiêu dùng tại chỗ song cũng cần được xác định và liệt kê rõ ràng, cụ thể, kèm theo các quy định về điều kiện cần đáp ứng để được hưởng cơ chế khuyến khích phát triển, ví dụ như tiêu chuẩn về diện tích, công suất, vị trí, mục đích sử dụng, an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy,… Đặc biệt, nội dung Nghị định cần tính đến các điều kiện ràng buộc, yêu cầu đối với các dự án điện mặt trời mái nhà công suất lớn để đảm bảo cho công tác điều độ hệ thống điện quốc gia ổn định, an toàn.

Về các chính sách khuyến khích phát triển, Nghị định cần tập trung nghiên cứu, đề xuất một số nhóm chính sách lớn. Các dự án điện mặt trời mái nhà được lắp đặt hệ thống mà không bị điều chỉnh bởi các quy định tại Luật Điện lực hiện hành và các quy hoạch về đất đai, năng lượng. Các dự án được cung cấp biểu mẫu thủ tục thống nhất có liên quan đến các ngành chức năng và được áp dụng cơ chế một cửa liên thông để giảm thiểu thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, cần có chính sách cụ thể về giá đối với việc phát điện và sử dụng điện trong các khung giờ trong ngày. Trong giai đoạn đầu thí điểm tập trung vào khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại những vùng có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc, miền Trung và một phần miền Nam.

Về tổ chức thực hiện, Nghị định cần xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong hướng dẫn triển khai thực hiện cũng như trách nhiệm của các đối tượng được áp dụng chính sách khuyến khích phát triển.

Hải Long (t/h)