Đề xuất miễn, giảm thuế tài nguyên cho 6 đối tượng

Thứ ba, 7/4/2020 | 09:32 GMT+7
Theoi dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đề xuất 6 trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên.

Nhiều trường hợp được đề xuất miễn, giảm thuế tài nguyên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảoThông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên.Dự thảo nêu rõ, các trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm:

1. Người nộp thuế tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây tổn thất đến tài nguyên đã kê khai, nộp thuế thì được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

2. Miễn thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên.

3. Miễn thuế tài nguyên đối với cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt.

4. Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt.

5. Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt.

6. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân được giao, được thuê khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, đê điều.

Đất khai thác và sử dụng tại chỗ được miễn thuế tại điểm này bao gồm cả cát, đá, sỏi có lẫn trong đất nhưng không xác định được cụ thể từng chất và được sử dụng ở dạng thô để san lấp, xây dựng công trình; trường hợp vận chuyển đi nơi khác để sử dụng hoặc bán thì phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Người nộp thuế thuộc diện được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 nêu trên, không phải lập tờ khai thuế tài nguyên hàng tháng và quyết toán thuế tài nguyên năm. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý căn cứ văn bản, tài liệu đề nghị miễn thuế của người nộp thuế gửi đến theo quy định để ra quyết định miễn thuế tài nguyên một lần khi dự án đưa vào khai thác tài nguyên.

Trường hợp khác được miễn thuế tài nguyên, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Hải Đăng