Hà Tĩnh kiên quyết thu hồi các dự án treo

Thứ tư, 25/3/2020 | 16:20 GMT+7
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tiến hành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm; kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ỳ, cố tình giữ đất và không có năng lực tiếp tục triển khai.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có tổng cộng 300/1.200 dự án đang chậm tiến độ xây dựng, hoặc đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí lớn tài nguyên và ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư của tỉnh. Để xảy ra thực trạng này không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc khảo sát, lựa chọn chủ đầu tư, cũng như vấn đề giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với nhóm dự án cơ bản hoàn thành, đi vào hoạt động, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện... đồng thời tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án hoạt động có hiệu quả.

Hà Tĩnh đang có hàng loạt dự án chậm tiến độ

Đối với nhóm dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đôn đốc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định.

Đối với dự án không có lý do khách quan, bất khả kháng: Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm; kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ỳ, cố tình giữ đất và không có năng lực tiếp tục triển khai.

Với các dự án có lý do, nguyên nhân khách quan: Do vướng mắc về thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng… Làm rõ từng nguyên nhân đối với từng dự án cụ thể, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo hoặc phương án giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Việc kiểm tra, rà soát nhóm các dự án này phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát dự án đầu tư.

 

Bình An (t/h)