Vận hành các hồ chứa thủy điện, đảm bảo nguồn nước trong mùa khô năm 2020

Thứ ba, 10/3/2020 | 10:51 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) mới đây đã có công văn số 1086/BTNMT-TNN gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.

Trước đó, Bộ TN&MT nhận được Văn bản số 521/EVN-KTSX ngày 3/2/2020 của EVN về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của EVN và trên cơ sở hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, diễn biến khí tượng, thủy văn, số liệu vận hành các hồ chứa, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, Mã, Cả, Sê San, Vu Gia - Thu Bồn, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Bộ TN&MT thấy rằng để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh cũng như bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian còn lại của mùa cạn (từ 3 đến 6 tháng tùy từng lưu vực), đặc biệt là trước hiện trạng nguồn nước nhiều hồ chứa đang thiếu hụt và diễn biến phức tạp của khí tượng thủy văn như hiện nay thì việc xem xét điều chỉnh giảm lưu lượng xả các tháng đầu mùa cạn để dự trữ nước phục vụ cho các tháng cao điểm vào mùa khô 2020 là cần thiết.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, để bảo đảm việc điều chỉnh lưu lượng các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước của các địa phương ở phía hạ du và phù hợp với hiện trạng nguồn nước các hồ chứa cũng như diễn biến dòng chảy trên các lưu vực sông, Bộ TN&MT có ý kiến đối với phương án kiến nghị vận hành xả nước các hồ chứa các tháng đầu năm 2020 của EVN như sau:

Đối với các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang (trên lưu vực sông Hồng) và hồ Sê San 4A (trên lưu vực sông Sê San): về cơ bản, Bộ TN&MT thống nhất với đề xuất của EVN về việc điều chỉnh chế độ vận hành của các hồ Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang. Tuy nhiên, Bộ đề nghị EVN chỉ đạo các chủ hồ chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình phải phối hợp chặt chẽ với Công ty CP nước sạch Sông Đà, bảo đảm việc lấy nước của Nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước của hồ Hòa Bình và lấy đủ lượng nước từ sông Đà để bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ở phía hạ du để bảo đảm việc vận hành các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước, những hoạt động sản xuất và an toàn của nhân dân ở phía hạ du các hồ chứa nêu trên.

Liên quan đến vấn đề vận hành bảo đảm dòng chảy phía hạ lưu sông Sê San, trên cơ sở kiến nghị của Công ty phát triển thủy điện Sê San, ngày 10/2/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 620/BTNMT-TNN về việc vận hành điều tiết nước hồ Sê San 4 thời gian từ nay đến hết tháng 4/2020. Vì vậy, đề nghị EVN chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện Sê San 4A phối hợp chặt chẽ với Công ty phát triển thủy điện Sê San trong việc vận hành, bảo đảm việc xả nước xuống hạ du sông Sê San theo yêu cầu tại văn bản nêu trên và theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

Đối với các hồ Hủa Na, Cửa Đạt (trên lưu vực sông Mã), hồ Bản Vẽ (trên lưu vực sông Cả) và các hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và ĐăkMi 4 (trên lưu vực sông sông Vu Gia - Thu Bồn): Bộ TN&MT đề nghị EVN và các chủ hồ phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án vận hành xả nước của từng hồ chứa, bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân phía hạ du trên cơ sở quy định của các Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xem xét, điều chỉnh việc vận hành từng hồ chứa nêu trên cho phù hợp.

Công văn nêu rõ, trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ TN&MT để kịp thời xử lý.

Hải Long