TP HCM kiểm tra việc sử dụng đất hiệu quả, chống lãng phí

Thứ năm, 26/3/2020 | 13:24 GMT+7
UBND TP HCM giao các quận, huyện làm việc với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí sử dụng đất.

TP HCM yêu cầu kiểm tra việc sử dụng đất chống lãng phí

Đối với 1.718 dự án với diện tích hơn 12.400 ha đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất thì UBND quận, huyện làm việc với các chủ đầu tư để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án như: kết quả thực hiện, tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng,… 

Còn đối với các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất, gồm 180 dự án với diện tích gần 1.100 ha, UBND TP HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp kết quả từ các quận, huyện và báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 30/4/2020.

UBND TP HCM còn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện nghiên cứu giải quyết đối với những án vướng mắc theo từng nhóm nội dung phân loại để đề xuất UBND Thành phố quyết định.

Hải Đăng