Thừa Thiên Huế đấu giá 37 khu vực khai thác khoáng sản

Thứ năm, 19/3/2020 | 11:08 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch số 68/KH - UBND về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020.

Thừa Thiên Huế đấu giá 37 khu vực khai thác khoáng sản

Theo đó, các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 ở Thừa Thiên Huế gồm có 37 khu vực, trong đó: đất sét làm gạch ngói 10 khu vực; đất làm vật liệu san lấp 13 khu vực; cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 7 khu vực; cát nội đồng 1 khu vực; đá làm vật liệu xây dựng thông thường 5 khu vực; than bùn 1 khu vực.

Kế hoạch nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, thông qua đấu giá lựa chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án hoạt động khoáng sản, triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và trách nhiệm với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác...

Tuấn Kiệt