Năng lượng sạch

Đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng BĐKH và phát triển bền vững

Thứ hai, 20/9/2021 | 14:27 GMT+7
Trong khuôn khổ Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long 2021 sẽ diễn ra vào tháng 11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức kêu gọi đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển bền vững.

Diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (Diễn đàn ĐBSCL) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL từ năm 2019. Mục tiêu chung là xây dựng một diễn đàn thường niên của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, chuyên gia cùng các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án, chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL. Đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triền bền vững ĐBSCL. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL 2021 với chủ đề “Phát huy sáng kiến địa phương - Tăng cường hợp tác đa phương” sẽ diễn ra vào tháng 11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với GreenID tổ chức kêu gọi đề xuất sáng kiến về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đối tượng tham gia là 13 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh ĐBSCL, các tổ chức thành viên và trực thuộc; các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân tại 13 tỉnh ĐBSCL. Nội dung/lĩnh vực: các sáng kiến, chương trình, dự án về năng lượng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần phát triển phát triển bền vững ĐBSCL.

Ảnh minh họa

Loại hình sáng kiến mà ban tổ chức chương trình khuyến khích là: truyền thông/phổ biến kiến thức và đào tạo nâng cao nhận thức; kể câu chuyện cộng đồng dưới hình thức sáng tạo (ví dụ như: làm phim, chụp ảnh...); nghiên cứu, khảo sát ý kiến của cộng đồng về phát triển năng lượng; triển lãm tranh ảnh; cuộc thi; nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển năng lượng bền vững tại địa phương; mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo hoặc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... Địa bàn triển khai dự án là tại 13 tỉnh ĐBSCL.

Theo ban tổ chức, tối đa 13 sáng kiến sẽ được lựa chọn. Giá trị kinh phí dành cho mỗi chương trình, dự án, sáng kiến tối đa là 60.000.000 đồng.

Thời gian nộp đề xuất: từ 15/9 - 15/10/2021. Thông báo các sáng kiến, chương trình, dự án được lựa chọn: 25/10/2021. Thời gian trao giải: tại Diễn đàn hợp tác và phát triển bền vững ĐBSCL 2021 (dự kiến ngày 4/11/2021). Thời gian thực hiện sáng kiến, chương trình, dự án: từ tháng 1/2022 tới tháng 12/2022. Hồ sơ tham gia chương trình gửi về địa chỉ email: MekongForum.vusta@gmail.com.

Tùng Lâm