Quy hoạch, xây dựng

Đề xuất thành lập thành phố Phú Quốc

Thứ tư, 30/9/2020 | 15:02 GMT+7
Bộ Nội vụ vừa có tờ trình trình Chính phủ về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố.

Theo tờ trình, Bộ Nội vụ đã nêu bật những điểm nổi bật và điều kiện thuận lợi vốn có của địa phương để thành lập thành phố Phú Quốc, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 56.547 tỷ đồng với tổng thu ngân sách đạt hơn 5.257 tỷ đồng và tổng chi ngân sách là hơn 2.306 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nghèo từ 0,93% năm 2017 giảm xuống còn 0,65% năm 2019.

Về tiềm năng phát triển, hiện tại Phú Quốc hiện có 320 dự án với diện tích khoảng 10.900 ha có tổng vốn đăng ký đầu tư trên 340.000 tỷ đồng, trong đó 47 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích 1.202 ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 13.504 tỷ đồng. Trong năm 2019, Phú Quốc đạt hơn 3 triệu lượt khách, chiếm khoảng 60% lượng khách của tỉnh Kiên Giang.

Phú Quốc đã đạt được tiêu chuẩn thành lập thành phố và các phường của thành phố

Hiện nay, Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 589,27 km2 với dân số 179.480 người, có 10 xã, thị trấn và sau khi lên thành phố Phú Quốc thì có 9 đơn vụ cấp xã, gồm: 2 phường và 7 xã. Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại 2 vào năm 2014, tuy nhiên vẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý theo mô hình chính quyền nông thôn, dẫn đến bộ máy chính quyền hiện nay không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý trong tình hình mới, với nhiều vấn đề bất cập. Đồng thời, 2 thị trấn Dương Đông và An Thới cũng phát triển mạnh mẽ, có nhiều chuyển biến trong quá trình phát triển đô thị, hình thành lối sống đô thị xứng đáng được thành lập phường.

Trên thực tế, Phú Quốc đã đạt được tiêu chuẩn thành lập thành phố và các phường thuộc thành phố Phú Quốc. Việc thành lập thành phố Phú Quốc đều đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Căn cứ vào quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường  thuộc thành phố Phú Quốc trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thu Uyên