Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

Thứ bảy, 26/9/2020 | 13:54 GMT+7
Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng ngày càng phức tạp, khó lường; xây dựng không phép, sai phép có tính chất phổ biến, hay tái phạm, UBND Thành phố Hà Nội đã đề xuất tăng gấp đôi mức phạt, với số tiền lên tới 2 tỷ đồng.

Công viên nước Thanh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) bị các cơ quan chức năng cưỡng chế

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố dự thảo lần 3 Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Dự thảo nêu rõ, mức tiền phạt quy định đối với hành vi vi phạm hành chính trong dự thảo Nghị quyết bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Mức phạt tiền quy định tại dự thảo Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Tại dự thảo, Sở Xây dựng đã đề xuất xử phạt với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cao nhất là 2 tỷ đồng (theo hành vi quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP).

Cụ thể, mức phạt đưa ra đối với hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định có thể lên tới 20 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, dự thảo quy định mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng sẽ là 80 - 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; từ 60 - 100 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Khung phạt 80 - 100 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Dự thảo cũng đưa ra khung phạt tiền từ 200 - 240 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; xây dựng công trình sai cốt xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông… Đối với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì có thể chịu mức phạt tới 700 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất phạt tiền đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mà tái phạm.

Cụ thể mức phạt là 40 - 80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác; 280 - 320 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

Đặc biệt, mức phạt tiền có thể lên tới 1,9 - 2 tỷ đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại Khoản 7 điều này.

Được biết, hiện dự thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình ra HĐND Thành phố thông qua.

Theo Báo Xây dựng