Đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và hồ Hòa Bình

Thứ sáu, 17/6/2022 | 16:23 GMT+7
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa ban hành công điện số 08/CĐ-QG ngày 17/6/2022 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy.

Theo công điện, hồi 13 giờ ngày 17/6, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 106,55m, lưu lượng đến hồ 7.372m3/s, tổng lưu lượng xả 10.491m3/s (gồm lưu lượng qua 5 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện); hồ Sơn La ở cao trình 201,04m, lưu lượng đến hồ 3.920m3/s, tổng lưu lượng xả 6.490m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Thủy điện Sơn La

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty Thủy điện Hòa Bình tại công văn số 515/TĐHB-KTAT ngày 17/6/2022 và Công ty Thủy điện Sơn La tại công văn số 1130/TĐSL-KTAT ngày 16/6/2022, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16 giờ ngày 17/6, đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày 17/6.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Đình Tú