Mở tiếp cửa xả đáy thứ năm của Thủy điện Hòa Bình

Thứ tư, 15/6/2022 | 15:46 GMT+7
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa phát công điện vào hồi 14 giờ ngày 15/6/2022 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào 20 giờ ngày 15/6/2022.

Công điện nêu: Vào hồi 14 giờ ngày 15/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8.961m3/s (mở 04 cửa xả và phát điện). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu mở tiếp cửa xả đáy thứ năm của Thủy điện Hòa Bình

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 7 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105,0m (hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m), Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào hồi 20 giờ ngày 15/6/2022.

Đồng thời. thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du Thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Đình Tú