Đóng tiếp cửa xả đáy còn lại tại hồ Tuyên Quang

Thứ tư, 15/6/2022 | 08:44 GMT+7
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành công điện số 06/CĐ-TW ngày 14/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc đóng cửa xả đáy còn lại tại hồ Tuyên Quang.

Theo đó, lúc 17 giờ ngày 14/6, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,33m, lưu lượng đến hồ 827m3/s, tổng lưu lượng xả 1.242m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty Thủy điện Tuyên Quang tại văn bản số 585/TĐTQ-KTAT ngày 14/6, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy còn lại vào hồi 6 giờ ngày 15/6.

Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, sẵn sàng vận hành khi có lệnh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Thủy điện Tuyên Quang

Trước đó, tại công điện số 03/CĐ-QG ngày 1/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 2 cửa xả đáy vào 17 giờ 30 ngày 1/6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào 7 giờ ngày 2/6. Tại công điện số 05/CĐ-QG, ngày 13/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả vào 16 giờ ngày 13/6.

Đình Tú