Đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh

Chủ nhật, 19/11/2023 | 16:30 GMT+7
Mới đây, dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được nghiệm thu đóng điện, đưa vào khai thác sử dụng.

Hiện nay, lưới điện thị xã Hồng Lĩnh đang được cấp nguồn từ các TBA 110kV Nghi Xuân, Can Lộc và Linh Cảm. Để chủ động nguồn cấp và đảm bảo phụ tải phát triển công nghiệp, sinh hoạt cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh và một phần huyện Can Lộc, Đức Thọ, ngành điện đã thực hiện xây dựng TBA 110kV Hồng Lĩnh với tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng.

Nghiệm thu, đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 chính thức đưa TBA 110kV Hồng Lĩnh vào vận hành

Để đưa 110kV Hồng Lĩnh vào vận hành, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã triển khai 2 dự án với 4 xuất tuyến trung áp 22kV và 35kV có tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Đến nay, 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh đã hoàn thành, đóng điện và đưa vào sử dụng. Đây là các dự án trọng điểm, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng.

Dự án có quy mô đầu tư 8,5 tỷ đồng, gồm 2 xuất tuyến 35kV có tổng chiều dài khoảng 3,5 km. Trong đó xuất tuyến 375 có 0,69 km đường dây cáp ngầm và 0,93 km đường dây trên không; xuất tuyến 377 có 1,1 km đường dây cáp ngầm và 0,8km đường dây trên không.

Việc đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 chính thức đưa TBA 110kV Hồng Lĩnh đi vào vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho lưới điện khu vực thị xã Hồng Lĩnh cùng các vùng phụ cận, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa phương cũng như hoàn thiện mạng lưới điện trong khu vực, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2025.

Dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV đường dây 471E18.12 và 473E18.12 sau TBA 110kV Hồng Lĩnh đã thi công, dự kiến đóng điện trước ngày 30/11/2023

Hiện nay, PC Hà Tĩnh đang phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 22kV đường dây 471E18.12 và 473E18.12 sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh, đảm bảo hoàn thành đóng điện đúng tiến độ được giao.

Phương Anh