Thái Bình tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ năm, 16/11/2023 | 17:21 GMT+7
Ngày 16/11, tại Thái Bình, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối.

Dự án đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Thái Bình gồm: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ với 107 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 38,34 km, diện tích thu hồi đất cho phần móng cột là 12,08 ha (phần hành lang các đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị liên quan quan đang tổng hợp và sẽ trình duyệt trong tháng 11/2023),

Hiện EVNNPT/Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đang gấp rút thực hiện công tác đo đạc bản đồ hiện trạng, ký xác nhận phiếu đo đạc tới từng hộ dân. Dự kiến thời gian hoàn thành để trình Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình phê duyệt bản đồ từ ngày 20/11/2023.

Để hoàn thành mục tiêu tiến độ dự án đáp ứng mục tiêu đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT/NPMB đề xuất với UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo UBND các huyện sớm ban hành quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tổ chức họp, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã có đường dây đi qua để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Căn cứ kết quả đo đạc bản đồ cho phép tiến hành họp dân, kiểm kê, xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác định nhân hộ khẩu… đề nghị UBND các huyện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các huyện, thực hiện đồng thời. Lập phương án sơ bộ, họp dân vận động các hộ đồng thuận nhận tiền tạm ứng trước để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo phù hợp với từng mốc tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc

Đẩy nhanh công tác xác định giá đất, lập, công khai phương án bồi thường, thẩm định, phê duyệt phương án theo trình tự, thủ tục quy định đảm bảo phù hợp với mốc tiến độ cuối cùng. Tập trung tối đa lực lượng của huyện để phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ với các mốc thời gian cụ thể. Phối hợp với chủ đầu tư rà soát nhu cầu tái định cư của các hộ dân, ưu tiên tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện phương án tái định cư tự lo.

EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Thái Bình và các huyện, đơn vị liên quan trong tỉnh hỗ trợ các thủ tục về giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng vị trí cột và hành lang an toàn xong trước ngày 31/3/2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Đối với dự án đường dây 500kV mạch 3, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và phân công công việc, cử đầu mối phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất hướng tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các huyện tập trung tuyên truyền vận động, phối hợp với EVNNPT và NPMB trên cơ sở hướng tuyến cần xác định rõ vị trí đất, nguồn gốc đất, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện trích lục, trích đo thửa đất. Sở Tài nguyên và Môi Trường khẩn trương dành nguồn lực, giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện việc này sớm để các huyện thực hiện kiểm đếm…

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các huyện tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân ủng hộ dự án, bàn giao sớm mặt bằng theo các đợt với đề xuất của EVNNPT, trong đó các huyện chậm nhất hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí móng và hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024. Đối với các hộ phải tái định cư cần ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc những khu tái định cư có sẵn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị EVNNPT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, xã để hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc. Giao Sở Công Thương làm đầu mối thực hiện các công việc liên quan đến tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 để tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh.

Xuân Tiến